Siivousesimies – tee vuoden vastuullisin teko tunnissa

Green Berry Oy:n kehittämä Ownwell®-menetelmä poistaa kemikaalit ammattisiivouksesta ja yksinkertaistaa siivousta esimerkiksi päiväkodeissa, oppilaitoiksisissa, ravintoloissa ja hotelleissa. Siivottaessa Ownwell® -menetelmällä kemikaalit korvataan yhdellä turvallisella liuoksella, joka sisältää puhdistettua vettä ja probiootteja. Suomalaisessa innovaatiossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla turvallisuus, ekologisuus ja tehokkuus. Ownwell® -menetelmä helpottaa ja tehostaa tutkitusti ammattilaisten arkea. Laitteiston asennus, menetelmään perehdytys ja käyttöönotto hoituvat erittäin nopeasti!


Ammattilaisten suusta – Testimoniaalit

Hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta yksi tärkeimpiä siivottavia paikkoja on varmasti keittiö. Pintojen, joissa ruokaa ja raaka-aineita käsitellään, tulee olla vapaita haitallisista bakteereista. Ravintola Henricuksen keittiömestarit epäilivät aluksi Ownwell®-menetelmän toimivuutta, mutta jo lyhyen käyttökokemuksen jälkeen kehuja alkoi sadella ja menetelmä otettiin käyttöön.

Katso keittiömestareiden ja muiden siivousalan ammattilaisten testimoniaali-videot.

Keittiömestarit:

Ravintolapäällikkö:

Siivoojien kommentit:


Responsibility made easy –
vastuullisuus tehty helpoksi

Kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi hyvä tahto ei riitä, tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Ownwell® -ratkaisu on kemikaaliton siivous, joka on helppo ottaa käyttöön ja joka yksinkertaistaa siivousta. Luonnollisesti tuotettu puhtaus ja raikkaus ovat kokonaisvaltainen hyvinvointiteko, joka vaikuttaa sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointiin.

Ownwell® – kemikaalittoman siivouksen keskeiset edut eri näkökulmista ovat:

Ympäristö: ei kemikaalijäämiä, ei muoviastioita, logistiikan merkittävä vähentyminen

Kiinteistö: ei materiaalien pintavaurioita, ei kemikaalien pilaamia tekstiilimattoja, ei kemikaalien varastointia

Asiakkaat: ei kemikaaleja pinnoilla ja hengitysilmassa, tautia aiheuttavien bakteerien väheneminen

Ammattilaiset: ei kemikaalialtistusta, siivoustyö yksinkertaistuu, ei kemikaaleihin liittyvää hallinnollista työtä

Taloudelliset edut:

  • Menetelmän käyttöönotto ja perehdyttäminen on nopeaa
  • Menetelmän käyttöönotto vie vain hyvin vähän asiakkaan aikaa
  • Siivouksen prosessi yksinkertaistuu ja osa siivoustöistä nopeutuu
  • Siivoojat voivat paremmin ja sairaspoissaolot vähenevät

Testattua tehoa

Missionamme on luoda tutkittuun tietoon pohjautuvia menetelmiä turvalliseen siivoukseen. Haluamme vähentää siivous- ja ravintola-alan ammattilaisten sekä asiakkaiden altistumista haitallisille bakteereille ja kemikaaleille. Ownwell® -menetelmä on puhtauden, luonnon ja tieteen ainutlaatuinen liitto. Turvallinen Ownwell®-menetelmä on äärimmäisen tehokas, mutta helppokäyttöinen.

Käyttöönotosta:

STAFYLOKOKKI   -73% ja KOLIFORMISET BAKTEERIT -90%!

Jo kahden kuukauden jälkeen Ownwell®-menetelmän käyttöönotosta stafylokokkien määrä laski testikohteissa 73% ja koliformisten bakteerien määrä laski jopa 90%.

Lähteet:

Unsusual superpowers present – Puhtauden supersankarit

Ownwell® -menetelmän vaivattomuus ja tehokkuus tekee siivousalan ammattilaisista puhtauden supersankareita. Puhtauden supersankarit hyödyntävät työssään luonnon ylivertaista älykkyyttä ja probioottien voimaa. He tekevät äärettömän arvokasta työtä. Kun pysähdymme miettimään, oivallamme että arjen toimivuus perustuu pitkälti puhtaudelle. Ilman puhtauden supersankareita arkemme ei toimi. Puhtauden supersankarit muuttavat maailmaa siivous kerrallaan ja jättävät puhtaan jäljen myös tuleville sukupolville.


Ownwell® -menetelmä

Ekologinen ja hyvinvointia tukeva Ownwell® -siivousmenetelmä on vastuullinen valinta puhtauden toteuttamiseen. Menetelmä perustuu kotimaiseen innovaatioon, jolle on haettu patenttia. Menetelmässä vesijohtovesi puhdistetaan ja optimoidaan siivouskäyttöön sopivaksi. Puhdistettuun veteen lisätään turvallisia puhdistuskapseleita. Kapselit sisältävät probiootteja, jotka pilkkovat entsyymien avulla likaa ja valtaavat elintilaa tautia aiheuttavilta bakteereilta. Menetelmän yhtenä merkittävänä vahvuutena on monipuolisuus; se soveltuu eri siivousmenetelmistä aina siivoustekstiilien pesuun asti.


Toimintamallimme

1. Aloituspalaveri

Aloituspalaverissa päätetään järjestelmän asennuspaikka ja asennusaika sekä sovitaan käyttäjien perehdyttämisen sekä mahdollisen tiedotustilaisuuden ajankohta. Aloituspalaverissa asiakas saa ownwell -asiakaspalvelun yhteystiedot sekä kohteeseen nimetyn asiantuntijan yhteystiedot.

2. Järjestelmän asennus

Järjestelmän asentaa Green Berry Oy:n hyväksymä asennusliike asiantuntijamme ohjeistuksen mukaan.

3. Käyttäjien perehdytys & tiedotus 

Käyttäjät perehdytetään menetelmään asiantuntijamme pitämässä kahden tunnin pituisessa koulutuksessa. Käyttäjät saavat asiantuntijamme yhteystiedot mahdollisia ongelmatilanteita varten.

4. Tuki & järjestelmän ylläpito 

Asiantuntijanumeromme on asiakkaan käytettävissä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Huolehdimme järjestelmän säännöllisistä huolloista ja järjestelmäpäivityksistä.

5. Mittarointi ja yhteistyön tehostaminen

3kk järjestelmän käyttöönoton jälkeen pidämme seurantapalaverin. Seurantapalaverissa käydään läpi ownwell menetelmällä saavutetut tavoitteet, käyttäjien palautteet, mahdolliset ongelmatilanteet ja yhteistyön kehitysmahdollisuudet.


Ota yhteyttä


SähköpostillaPuhelimitse

MIKKO HAAPSAARI

CTO, Siivousteknikko